Categories
Duke Jeyaraj Tamil Articles

உயிர்த்த எலும்புகள்

டியூக் ஜெயராஜ்

வேதம் தீட்டும் எழுப்புதல் சித்திரங்களிலேயே மிகவும் பிரபலமானது எசேக்கியேலின் புத்தகத்தில் வரும் ‘ உலர்ந்த எலும்புகள் உயிர்பெற்ற’ காட்சிதான் ! அந்த உலர்ந்த எலும்புகளின் பள்ளத்தாக்கு குறித்த வேத பகுதியில் பார்த்தவுடனே புலப்படுகின்ற சில அடிப்படை எழுப்புதல் சத்தியங்களை இங்கு காண்போம் .

  1. எழுப்புதலின் அவசியம்

 எழுப்புதலின்றி நாம் எதுவும் செய்ய முடியாது . நமது ஆன்மீக வாழ்வில் ஓர் உண்மையான கண் திறப்பின்றி காலம் கடத்த முடியாது . நமது மத்தியில் எழுப்புதல் தேவை என்கிற உணர்வே இல்லாமல் அடிக்கடி நமது ஆன்மீகக் கண்கள் அஸ்தமித்துவிடுகின்றன . இந்தப் பகுதியில் , உலர்ந்த எலும்புகள் நிறைந்த பள்ளத்தாக்குக்கு எசேக்கியேலைத் , தமது ஆவியால் , தேவனே வழிநடத்திச் செல்வதைப் பார்க்கலாம் ( எசேக் 37 : 1 ) . தேவன் இதற்கான எத்தனம் எடுக்கவில்லையெனில் , எசேக்கியேல் அந்தப் பகுதிக்குச் செல்வதற்கான வாய்ப்புகளே இல்லாமற் போயிருக்கலாம் . வேறு வார்த் தைகளில் சொல்லப்போனால் , ” எழுப்புதல் தவிர்க்க முடியாதது” என தேவனே எசேக்கியேலிடம் சொன்னார் . ‘மிகுதியாய்க் கிடந்த எலும்புகள் ‘ என்கிற தொடர், பாபிலோனியச் சிறையிருப்பின் கீழிருந்த மொத்த யூத குலமும் ஆவியில் அனலின்றி வாழ்ந்தது என்பதைக் குறிக்கிறது ( வ 2 ) . இன்றைக்கும் , அதே நிலைதான். உணர்கிறார்களோ , இல்லையோ , ஒவ்வொரு கிறிஸ்த வனுக்கும் எழுப்புதல் தேவைதான் . உண்மையில்,  இழிவான , இரங்கத்தக்க , ஏழ்மையான , பார்வையற்ற,  ஆடையற்ற நிலையிலிருந்தாலும் , ‘ நான் செல்வந்தன் ; வளம் மிக்கவன் ; எனக்குக் குறை ஒன்றுமில்லை’ எனச் சொல்லிக்கொண்ட லவோதிக்கேயா திருச்சபையினரின் வருந்தத்தக்க நிலையில்தான் ( வெளி 3:17 ) நாம் இருக்கிறோம் . இந்நிலையில் தேவன் இப்படித்தான் சொல்ல விழைகிறார் : ” அனலுமின்றி,  குளிருமின்றி வெதுவெதுப்பான நிலையில் இருக்கிற படியால் , உன்னை என் வாயினின்று உமிழ்ந்து விடுவேன் ” ( வெளி 3:16 ) . ” விண்ணில் பிறந்து , ஆவியால் இயக்கப்படும் இந்த எழுப்புதல் இல்லாத வாழ்விலேயே நாம் திருப்தி அடைவதுதான் , எழுப்புதல் வராததற்கான காரணம் என எனது தீர்க்கமான முடிவாய்ச் சொல்வேன் ” என நெற்றியடியாக லியோனார்ட் ரேவன்ஹில் முழங்கினார் . ” சின்னச் சின்ன ஆசீர்வாதங்களே நமக்கு மகிழ்ச்சியளித்துவிடுகிறது . இன்னும் அதிகமாய் ஒரு பேருந்தை நமது ஞாயிறு வேத பாடசாலைக்காய் வேண்டுவதுதான் நமது பாரமுள்ள ஜெபம் , இந்த வருட ஈஸ்டர் , கிறிஸ்துமஸ் ஆராதனைகளுக்கு எவ் வளவு பெரிய கூட்டம் தெரியுமா என்று சொல்லிக் கொள்வதுதான் ‘பெரிய சபை ‘ யெனப் பெயர் வாங்கத்  துடிக்கும் சில சபையினரின் மிகப் பெரிய மகிழ்ச்சி,” என அவர் இக்கருத்தை விளக்குகிறார் . அமெரிக்காவின் பென்சகோலா ஊரிலுள்ள சபையின் போதகர் ஜான் கில்பாட்ரிக் ஒவ்வொரு மாலையிலும் தனது ஆலயத்திற்குச் சென்று , ” இன்னும் அதிகமாய் , ஆண்டவரே ! இன்னும் அதிகமாய்,…” என்று கதறிக்கொண்டி ருந்ததாக நான் வாசித்துள்ளேன் . ‘ பென்சகோலா எழுப்புதல் ‘ என பின்னர் பிரபலமடைந்த மாபெரும் எழுப்புதல் 1995 ஆம் ஆண்டு ‘ தந்தையர் தினத்தன்று ‘ வெடித்தது ; அன்றைய தினம் மட்டும் 1,22,000 பேர் இரட்சிக்கப்பட்டனர் . இந்தப் போதகர் , ‘எழுப்புதலின்றி வாழ்வில்லை’ எனத் துடிக்கும் சிலரில் ஒருவர் !

  • எழுப்புதலின் ஆதாரம்

இந்தப் பகுதியில் , தேவன் எசேக்கியேலை வினவுகிறார் : “மனுபுத்திரனே ! இந்த எலும்புகள் உயிரடையுமா ? ” அதற்கு எசேக்கியேல் , அர்த்தமுள்ள பதிலொன்றை அளிக்கிறார் . ” கர்த்தராகிய ஆண்டவரே ! தேவரீர் அதை அறிவீர் ” (37:3) . ” கர்த்தராகிய ” ஆண்டவர் மனம் வைத்து , அதற்கான வல்லமையை அளித்தால்தான் எழுப்புதல் வெடிக்கும் என்கிற மாபெரும் உண்மையை எசேக்கியேல் அங்கீகரிக்கிறார் . தேவன் தமது சுவாசத்தை ஊதினால்தான் , ஆதாமைப்போல , இந்த உலர்ந்த எலும்புகளும் உயிர டைய முடியும் ( வ 5 ) . இல்லையேல் , அவை குளிர்ந்து , உயிரற்று , உலர்ந்த எலும்புகளாகவே இருக்கும் . தேவனின்றி வாழ்வதென்பது கனவில் கூட நடவாத வொன்று . தேவனே எழுப்புதலின் ஒரே ஊற்றுக்கண் . அவரது தலையசைவின்றி , உண்மை எழுப்புதல் ஒருநாளும் விடியாது . மனித முயற்சிகள் மிஞ்சி மிஞ்சி சிறு ‘சலசலப்பையே’ உண்டுபண்ண இயலும் . அந்தச் ‘சலசலப்பை’  எழுப்புதலாய் மாற்றும் சக்தி தேவனின் கரங்களுக்கே உண்டு . எழுப்புதலுக்காக ஜெபிக்க வேண்டும் , ஜெபித்துக்கொண்டேயிருக்கவேண்டும் என்று சொல்வதற்கான காரணம் இதுதான் . நாம் ஜெபிக்கும் போதெல்லாம் தேவனிடம் சொல்லும் செய்தி : ” எங்களால் இது இயலாது ! ” என்பதுதான் . கர்த்தராகிய இயேசு சொன்னார் . ” என்னாலன்றி உங்களால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது ‘ ( யோ 15 : 5 ) . பவுலும் இந்த உண்மையைப் புரிந்துகொண்டதால்தான் , ” “நான் நட்டேன் ; அப்பொல்லோ நீர்ப்பாய்ச்சினார் ; தேவனே விளையச் செய்தார் ” ( 1 கொரி 3 : 6,7 ) என்று சரியாக எழுதினார் .

சங்கீதம் 126 இன் எழுப்புதல் விதி இன்றும் மாறவில்லை . ” கண்ணீரோடு விதைப்பவர்கள் பெரு மகிழ்ச்சியோடு அறுவடை செய்வார்கள் ” ( 126-5 ) . நீர்ப்பாசனக் குழாய் பீய்ச்சும் தண்ணீர் போலவே ஜெபத்தில் வடியும் கண்ணீரும் எழுப்புதல் முளைவிடுவதற்கு ஏதுவாக தரிசு நிலங்களை மிருதுவாக்கும் . ஆனால் , ஐயகோ ! ‘ கண்ணீருக்குப்’ பதிலாய்க் ‘களிப்பையும்’ ‘பாரத்தை’ விட ‘பயணத்தை’யும் விரும்பும் தலைமுறையிலல்லலா நாம் வாழ்கிறோம்! இவர்கள் , ‘நெகிழ்ச்சியில் அழுவதைப்’ பார்க்கிலும் , ‘நிகழ்ச்சிகள் அமைப்பதில்’ மிக விருப்பமுடையவர்கள் . தேவனின் ‘பாதத்தைப் பிடித்துக் கதறுவதைவிட , மைக்கைப் பிடித்துப் பாடுவதையே’ விரும்புவர்; போராடுபவர்களாக அல்ல , போதகர்களாகவே இச்சிப்பர்; ‘பாடுகளைப்’ பார்க்கிலும் ‘பகட்டை’ விரும்புவர் . ‘ எதிர்ப்பாளராய்’ இல்லாமல் ‘எழுத்தாளராய்’ இருப்பதிலேயே திருப்தி கொள்வர் ( இவ்வளவு சுவாரஸ்யமாய் இடித்துரைப்பவர் லியோனார்ட் ரேவன்ஹில் ) . ‘ உம்மில் மகிழும்படி உமது மக்களை மறுபடியும் உயிர்ப்பிக்க மாட்டரோ ? ‘ என்ற சங்கிதக்காரனின் மன்றாட்டை ஒவ்வொரு நாளும் நேரம் ஒதுக்கிக் கண்ணீரோடு ஏறெடுத்தால் மட்டுமே,  இதயங்களை அசைக்கும் எழுப்புதல் வன்புயலாய் வானின்று இறங்கும் . இந்த உணர்ச்சிமிகு வேண்டுதலை நமக்கெனச் சொந்தப் படுத்திக்கொண்டால் , விண்ணுலக எழுப்புதல் மண்ணுலகைத் தாக்கும் !

  • எழுப்புதலின் ஊடகம்

 இந்தப் பகுதியில் பார்க்கிற இன்னொரு உண்மை: எசேக்கியேல் தேவ கட்டளைக்குக் கீழ்ப்படிந்து , அவரது வார்த்தையை எலும்புகளிடத்தில் பேசும்போதுதான் அவைகள் உயிரடைந்தன ( 37 4.7 ) . உண்மையில் , எசேக்கியேல் யேகோவாவின் வார்த்தைகளைப் பாபிலோனின் கேபார் நதி ண்டையிலே தெலாபீபிலே தங்கியிருந்த தேவ பிள்ளைகளுக்குப் போதிப்பதற் காகவே தன் வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்தவர் ( 1.1 ; 3:15 ) . அவர் மீண்டும் மீண்டும் அறிவித்த ஒரே செய்தி: “ மனந்திரும்பி வாழ்வடையுங்கள் ! ” ( 18:32 ) . தேவனின் மாறாத வார்த்தை- குறிப்பாய் , மனந்திரும்புதலின் செய்தி- உண்மையாய்ப் பிரசங்கிக்கப்படும்போது , அதைக் கேட்கிறவர்களுக்கு நிச்சயமாய் எழுப்புதலைக் கொண்டுவரும் ! இதுதான் எழுப்புதலைக் காண ஒரே வழி ! யோசியா ராஜாவின் காலத்தில் இதுதான் நடந்தது . கண்டெடுக்கப்பட்ட உடன்படிக்கையின் புத்தகத்தை தன் மக்களுக்கு வாசித்துக் காண்பித்ததின் பலன்தான் , நியாயாதிபதிகளின் காலத்திலிருந்து அந் நாள் வரையிலும் எவரும் காணாத அளவில் , விமரிசையாய்க் கொண்டாடப்பட்ட பஸ்கா பண்டிகை ! ( 2 இரா 23.2.22 ) .

 1741 ஆம் ஆண்டு , ஜூலை மாதம் , 8 ஆம் தேதி , அமெரிக்காவிலுள்ள என்ஃபீல்ட் எனும் இடத்தில் உள்ள ஒரு சபையிலும் இதுதான் நடந்தது . அங்கு யோனத்தான் எட்வர்ட்ஸ் , “சினங்கொண்ட தேவனின் கரங்களில் பாவிகள்” எனும் தலைப்பில் பிரசங்கித்தார் . அவர் தனது செய்தியை , பிரபலமாகாத, ஆனால் , குலை நடுங்க வைக்கும் . “ஏற்ற காலத்தில் அவர்க்ளுடைய கால் தள்ளாடும் ( உபா 32.35 ) ” என்ற வேதவசனத்தில் ஆரம்பித்து , தமது தீய வழிகளிலேயே நிலைத்திருப்பார்களானால் , இஸ்ரவேலருக்கு நேரிடும் கொடுமையை இன்னதென்று விவரித்தார் . கர்த்தரின் பயங்கரம் அவரை நிறைக்க , எட்வர்ட்ஸ் பரிசுத்த கோபத்துடன் தேவ வார்த்தையைப் பிரசங்கித்தார் . 73 ஆம் சங்கீதத்தின் அடிப்படையில் , ‘ஒரே கணத்தில்’ அழிவுக்குள் தள்ளப்படும் அபாயத்தைப் பற்றிக் கூட்டத் தினரை எச்சரித்தார் ( வச 18.19 ) . நாகூமில் மறக்கப்பட்டிருந்த ஒரு வசனத்தை எடுத்து , தேவனைப் ‘ பட்சிக்கும் அக்கினி ‘ யாக மக்கள் முன் காட்டினார் . மனந்திரும்பி கிறிஸ்துவை நம்பாதோர் யாவரும் ஏற்கனவே ஆக்கினைத்தீர்ப்புக்குள்ளாக்கப்பட்டுள்ளனர் என யோவான் 3 : 18 இலிருந்து விளக்கினார் . ஆதி முதல் அந்தம் வரை முழுவதும் வேதத்தில் நங்கூரமிடப்பட்டிருந்த தன் செய்தியால் மக்களைக் கெட்டியாகப் பின்னிய அவர் தன் பிரசங்கத்தை சுட்டுப் பொசுக்கும் வேதவசனங்களிலேயே முடித்தார் . “உங்களில் அநேகர் மேல் இப்போதே தேவ கோபம் நிழலாடுகிறது . சோதோமிலிருந்து ஓடிப்போங்கள் . ‘ உன் ஜீவன் தப்ப ஓடிப் போ , பின்னிட்டுப் பாராதே; இந்தச் சமபூமியில் எங்கும் நில்லாதே; நீ அழியாதபடிக்கு மலைக்கு ஓடிப் போ ! ‘ ( ஆதி 19:17 ).” வீறுகொண்ட இந்த வேதப் பிரசங்கத்திற்குப் பலன் என்ன தெரியுமா ? எட்வர்ட்ஸின் சூறாவளிச் செய்தி முடிந்தவுடனே , மக்கள் மனம் நொறுங்கினர் . பாதாளத்தின் வாய் திறந்து அப்போதே விழுங்கப்பட்டுவிடுவோமோ என்ற பயத்தில் சிலர் ஆலயத்தின் தூண்களைக் கட்டிப் பிடித்துக்கொண்டனர் . புதிய இங்கிலாந்தில் எழுப்புதல் அக்கினியை விசிறிக் கிளறி விட்டது இத்தகைய வேதத்தின் நேரடிச் செய்தி !

  • எழுப்புதலுக்கான காரணம்

   உலர்ந்த எலும்புகள் உயிரடைவதில் ஏன் தேவன் ஆர்வம் காட்டுகிறார்?  மிக எளிதான பதில் : “அவை கள் அவரைக் கர்த்தரென்று அறியும்படியாக!” (37:6,13). எழுப்புதலின் நோக்கமே தேவனுடைய மக்கள் அவரை அறிகிற அறிவில் வளரவேண்டுமென்பதுதான் . தேவனின் ஏக்கத்தைப் பாருங்கள் : “மாடு தன் எஜமானனையும் , கழுதை தன் ஆண்டவனின் முன்னணை யையும் அறியும் , இஸ்ரவேலோ அறிவில்லாமலும் , என் ஜனம் உணர்வில்லாமலும் இருக்கிறது” ( ஏசா 1 : 3 ) என்கிறார் . தேவனை அறிந்துகொள்வதையும் , புரிந்து கொள்வதையும் மனதார மறுத்துவிட்டபடியால் , இஸ்ரவேலர் பாலும் தேனும் ஓடும் தேசத்தைத் துறந்து எழுபது ஆண்டுகள் பாபிலோனிய அடிமைத்தனத்திற்குள் அல்லற்படவேண்டியதாயிற்று . “என் ஜனங்கள் அறிவில்லாமையினால் சிறைப்பட்டுப்போகிறார்கள் ( ஏசா 5:13 )” என்று தேவன் சொல்வதாக ஏசாயா எழுதிவைத்தார் . ஆகவேதான் , இப்போது பாபிலோனிய அடிமைத்தனத்தில் உழன்றுகொண்டிருக்கும் எண்ணிறந்தோரில் ஒருவரான எசேக்கியேலிடம் உலர்ந்த எலும்புகளாய் வாழும் இஸ்ரவேலர் தம்மை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என வலியுறுத்துகிறார் . நம் இதயத் தினுள்ளும் எழுப்புதல் அக்கினி கொழுந்துவிட்டு எரிகிறது என்பதற்கான அடையாளம் , தேவனை இன்னும் அதிகமாய் அறியும் தருணங்களை உள்ளம் வாஞ்சித்துத் துடிக்கும் . நடைமுறையில் , தேவனை அறிவதற்கான ஒரு வழி , அவசரமின்றி அமர்ந்திருந்து அவரது வார்த்தைகளைக் கற்றுக்கொள்வதே . ஏன் இவ்வாறு சொல்கிறேன் ? ‘அ றிவு ‘ என்ற வார்த்தையும் , ‘தேவனுடைய வேதம் ‘ என்ற வார்த்தையும் , ஒரே பொருளின் இரு வெளிப்பாடுகளாய் வேதத்தில் பயன் படுத்தப்படுகின்றன . எடுத்துக்காட்டாக , ” நீ ‘அறிவை’ வெறுத்தாய் , ஆகையால் நீ என் ஆசாரியனாயிராதபடிக்கு நானும் உன்னை வெறுத்துவிடுவேன்; நீ உன் ‘தேவனுடைய வேதத்தை’ மறந்தாய் , ஆகையால் நானும் உன் பிள்ளைகளை மறந்துவிடுவேன் ” ( ஓசி 4.6 ) என்ற ஓசியா தீர்க்கனின் வார்த்தைகளைக் கவனியுங்கள் . தொடர்கதைகள்,  கிரிக்கெட் , அரசியல் நோக்குகள் இவைகளைப் பார்ப்பதற்கென தொலைக் காட்சிப் பெட்டியின் முன் அமர நமக்கு கிடைக்கிற நேரம் , வாழ்நாளெல்லாம் தொடரும் ‘தேவனை அறிகிற’ முயற்சிக்குக் கிடைக்காமல் போய்விடுவதுதான் சோகமான உண்மை.  நாம் எவ்வளவாய்ப் பின்வாங்கிப் போனோம் ? நமது முன்னுரிமைப் பட்டியல் எப்படியாய் தாறுமாறாகிப்போய்விட்டது ? நமக்கு எழுப்புதல் எப்படியும் தேவை !

 5. எழுப்புதலின் இலக்கு

இந்தத் தரிசனத்தின் இறுதியில் என்ன நடந்தது என எசேக்கியேல் இவ்வாறு விவரிக்கின்றார்: “எனக்குக் கற்பிக்கப்பட்டபடி நான் தீர்க்கதரிசனம் உரைத்தேன்; அப்பொழுது ஆவி அவர்களுக்குள் பிரவேசிக்க,  அவர்கள் உயிரடைந்து , காலூன்றி , மகா பெரிய சேனையாய் நின்றார்கள்” (37:10 ) . உயிர்ப்பிக்க பட்ட கூட்டத்தை ‘பார்வையாளர்கள்’ எனச் சொல்லாமல் ‘மகா பெரிய சேனை’ என்று சொல்வது ஒரு சுவாரஸ்யமான வெளிப்பாடு ! தனது தலைவனுக்காய் முன்சென்று எதிரியின் கோட்டையைப் பிடிக்கத் தீவிரிக்காத ‘சேனை’ என்னத்திற்கு?  எசேக்கியேல் 37 : 10இன் செய்தி தெளிவாய்த் தெரிகிறது: ‘மற்றவர்களை உயிர்ப்பிக்கவே நாம் உயிர்ப்பிக்கப்படுகிறோம்.’ எழுப்புதல் அகில உலகையும் தழுவி , சர்வ தேசத்திலும் சபைக்கு வராதோர் , சந்திக்கப்படாதோர் மற்றும் சமுதாயப் புறக்கணிப்புக்குள்ளானோர் ஒவ்வொ வரையும் தொடவேண்டும் . எழுப்புதல் மழை இஸ்ரவேலருக்கு மட்டுமல்ல; மேட்டின் ‘சுற்றுப்புறத்தாருக்கும்தான் !’ ( 34:26 ) . இந்த எழுப்புதல் அத்தியாயாம் ‘ நான் இஸ்ரவேலைப் பரிசுத்தம்பண்ணுகிற கர்த்தர் என்று ஜாதிகள் அறிந்துகொள்வார்கள்’ என்கிற மிஷனரி வாக்குத்தத்தத்தோடு முடிவுறுவதைக் கவனியுங்கள் ( 37:28) . எசேக்கியேல் தீர்க்கதரிசி மனதளவில் ஒரு மிஷனரிதான் . பாபிலோனியச் சிறையிருப்பிலிருப்போர்,  அவர்களது தேவன் பூகோள எல்லைக்குள்  பூட்டி வைக்கப்படக்கூடியவரல்ல என்பதை அறிந்து கொள்ளவேண்டும் என எசேக்கியேல் விரும்பினார். எருசலேமில் அவர்களோடிருந்த அதே தேவன்தான் பாபிலோனின் கேபார் நதியண்டையிலும் இருக்கிறவர் !

   எழுப்புதல் அக்கினி பரவியே தீரும் ! நரிகளின் வால்களை பந்தத்தால் சிம்சோன் பற்றவைத்தபோது , அவைகள் அங்குமிங்கும் ஓடி பெலிஸ்தியரின் திராட்சைத் தோட்டங்களை நெருப்பால் நாசமாக்கின ( நியா 15 : 4,5 ) . இவ்வாறே நம் இருதயங்களிலும் எழுப்புதல் நெருப்பு பற்றிப் பிடிக்குமானால் , நாம் வாளாவிருப்போமோ ? இக்கோளத்தின் கடைசி மனிதனைக் கண்டுபிடிக்குமளவும் ஓடோடி , ஒவ்வொருவரையும் தேவனின் பண்ணைக்குள் கொண்டுவர துடிக்காமல் இருப்போமா ? தாவீதர சன் தனக்கு மீட்பின் மகிழ்ச்சியை ‘மீண்டும் தரும்படி’ ஏன் வேண்டினான் ? வெறுமனே குதித்து , குதூகலித்துக் கும்மாளமிட்டுக் கொண்டிருக்கவா ? அல்ல … பாதகருக்குத் தேவனது வழிகளை அறிவிக்கவே இந்தப் ‘புதுப்பித்தலை’ வேண்டினான் ( சங் 51.12,13 ) . அப்போஸ்தலர் நடபடிகள் நூலை எழுப்புதலுக்கான கையேடு எனலாம் . இந்தப் புத்தகத்தில் , அப்போஸ்தலனாகிய யாக்கோபு , ஆமோஸின் புத்தகத்திலிருந்து ‘எவ்வாறு தேவன் அனுப்பும் எழுப்புதல் , தொலைந்தவர்களைத் தேடிப் பிடிக்கும்’ என விளக்குகிறார் . தேவன் , விழுந்துபோன தாவீதின் கூடாரத்தைத் ( பின்வாங்கிய சபையின் அடையாளம் ) திரும்பக் கட்டிப் புதுப்பிக்கும்போது , புறவினத்தார் உள்ளிட்ட பூச்சக்கரம் முழுதும் ” கர்த்தரைக் கண்டு கொள்வர் ” என எருசலேம் செயற்குழுக் கூடுகையில் தெளிவாக்கினார் ( ஆமோ 9 : 11,12 , அப் 15 : 16-18 ) . அப்போஸ்தலர் தாங்கள் ‘புத்துணர்வின் காலத்தை’ அனுபவித்ததாலேயே , பிறருக்கும் அதை அறிவிக்க முடிந்தது ! ( அப் 3:19 ) . ‘உயிர்ப்பிக்கப்பட்ட’ இவர்கள் கர்த்தரின் சமூகத்தில் ஆடிப்பாடியே காலம் கழித்து விட்டார்களா ? இல்லவே இல்லை . எருசலேம் ஆலயத்தின் வெளியிலும் , சமாரியாவிலும் , பூமியின் கடைசி யெல்லை வரையிலும் நற்செய்தி அறிவிக்கும்படி பரவினர் ( அப் 1 : 8 ) . இந்தப் பகுதியின் செய்தி தெளிவானது: ” நாம் புத்துயிர் அடைந்தவுடன் , நமது சொந்த இடத்திலும் , மாநிலத்தின் மற்ற இடங்களிலும் , பிற மாநிலங்களிலும் , இறுதியாக பூமியின் கடைமுனை மட்டும் நற்செய்தியறிவிக்க முன்செல்ல வேண்டும்”. தேவை நிறைந்த பிற மாநிலங்களில் உழைக்கும்படி பணி மாற்றம் பெற்றுச் செல்வதோ , வருமானம் நிறைந்த வேலையை உதறிவிட்டு மிஷனரி இயக்கமொன்றில் தியாகத்துடன் இணைவதோ , குழந்தைகளின் இரத்த நாளங்களில் மிஷனரிக் குருதியை ஏற்றுவதோ— ஏதோவொன்றை செய்யுங்கள் ! தேவன் கிருபையாய் உங்கள் இருதயங்களில் ஊற்றின எழுப்புதல் அக்கினியை எங்கும்  பரப்ப  இதுவே வழி !

எசேக்கியேலின் மற்ற தரிசனங்களுக்கான தேதி ( 1 : 2 ; 8 : 1 ; 40 : 1 ) தெரிவிக்கப்பட்டது போல மிகவும் அதிகமாய்ப் பேசப்படும் இந்த ‘உலர்ந்த எலும்புகள் உயிர் பெற்ற’ தரிசனத்துக்குத் தேதி தெரியாமல் போனது விசித்திரமான ஒன்று ! ஒருவேளை , தேவனின் ஞானத்தில் வேண்டுமென்றே இத்தரிசனம் தேதியின்றிப் போனதுக்குக் காரணம் , ” உன் காலத்தில் காணும் உலர்ந்த எலும்புகளும் உயிர்ப்பிக்கப்படும் ! ” என்று சொல்வதற்காகவோ … ? ஆம் , நான் அப்படித் தான் நினைக்கிறேன்!

(This article by Duke Jeyaraj was originally published in Blessing magazine years ago. Princy Erastus, our ministry’s volunteer, digitized it into Tamil. Duke is the founder of Grabbing the Google Generation from Gehenna Mission, the G4 Mission. This is a viewer supported Indian ministry. Find out more at http://www.dukev.org).

Categories
Tamil Articles of Duke Jeyaraj

மின்வலை மீன்கள்

Dr. டியூக் ஜெயராஜ்


மின்வலை: இணையம் (Internet).  இன்றைய உலகமே அதில் தான். இளைஞரின் சிந்தையை இறுகிப் பற்றி விட்டது. நாம் இன்றைக்கு ‘இணைய இளைஞர்’ தலைமுறையில் வாழ்கிறோம். கிறிஸ்துவைப்  பின்பற்றும் இளைஞராகிய நாம் இந்நிலையை எப்படி எதிர்கொள்கிறோம்? இக்காரியத்தைக் கண்டுகொள்ளாது ஒதுக்கி விடுகிறோமா? அல்லது, பித்துப்  பிடித்தது போல இதில் பிடிபட்டு விட்டோமா? பதில் யோசிக்கும் முன்,  இன்னொரு கேள்வி. இந்த ‘மின்வலை’ பற்றி வேதம் என்ன சொல்கிறது? “ அது மீன் வலையைப் பற்றித்தானே பேசியுள்ளது?” எனத் தலையைப்
பிய்த்துக் கொள்கிறீர்களா?! என் கட்டுரை இக்குழப்பம் பற்றியதுதான்.
 
1)       ஆர்ப்பாட்டமான விதத்தில் நம் உலகில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது இணையம்

 பத்து வருடங்களுக்கு முன்,  யாராவது ‘Mouse’ என்று சொன்னவுடன் எலியின் நாற்றம் எண்ணத்தில் நெடியடிக்கும். இப்போது அப்படி இல்லை. ‘Mouse’ என்றவுடன் கம்ப்யூட்டருக்குள் பயணம் செய்ய உதவும் கையடக்கக் கருவிதான் நினைவுக்கு வருகிறது.

   என் தலைமுறை இளைஞர் பற்பல இணைய முகவரி வைத்துக் கொண்டுள்ளனர். இணையர் தொடர்பு என்பது கைக்கடிகாரம் வைத்திருப்பது போல சாதாரணமாகி விட்டது. நத்தை வேகத்தில் நகரும் தாள்க் கடிதங்களை விட,  வித்தை வேகத்தில் விரையும் மின் கடிதங்களையே  இன்றைய வாலிபர் விரும்புவதில் வியப்பென்ன? ஆயிரம் மைல்களுக்கு அப்பால் உள்ள நண்பருக்கும் விரல் தட்டும் அதே நொடியில் செய்தி சென்று சேருகிறதே..  இதைவிட என்ன வேண்டும்?  இணையத் தொடர்புடைய இந்தியர் பெரும்பான்மையினராவது – கைகளில் காணும் செல்போன்களைகன கணக்கிட்டால் – வெகு தொலைவில் இல்லை. இணையத்தின் செயல்பாடு வியப்பளிக்கிறது. இணையதளத்தில் நீங்கள் போட்டு வைத்த செய்திகளை, வாஷிங்டனில் இருந்து வந்தவாசி வரை,  டோக்கியோவில் இருந்து டொம்புச்சேரி வரை, யாராயினும் ஒரேயொரு க்ளிக்கில் பார்த்துவிடலாம்.
 
2)       ஆழமாய்,  அளவில்லா தகவல்களை நமக்குத் தருகிறது இணையம்

 ‘நற்செய்தி யாதோரின் இறுதி முடிவு’ என்பதுதான் வேதாகமகக் கல்லூரியில் என் ஆராய்ச்சியின் தலைப்பு. நான் எப்படி ஆராய்ச்சி செய்தேன்,  தெரியுமா? இத்தலைப்பில் வேதத்தை ஆராய்ந்த பின்,  மின் வலையில் என் விரல் வைத்தேன். www.google.com என்ற தேடும் களத் திற்குப் போனேன். ‘Unevangelised’ என்ற எழுத்துக்களைத் தட்டச்சினேன். அவ்வளவுதான்!…  ஒரு நொடியில்,  தொகுப்பு தொகுப்பாய்,  வேதாகமகக்  கல்லூரிகளின் பேராசிரியர்கள் மற்றும் பல்வேறு கருத்துக்களையுடைய பல கிறிஸ்தவத்தலைவர்களின் கட்டுரைகள் என் கண்முன் பட்டியலாய்  விரிந்தன. முதன் முதல் அனுபவம். முற்றுமாய் நம்ப இயலவில்லை. நம்ப முடியா அதிசயம் அது. எவரோ ஒருவர் எல்லாக் கிறிஸ்தவ நூலகங்களுள்ளும் நுழைந்து, ‘நற்செய்தி யாதோரை’ப் பற்றிய அனைத்துப் புத்தகங்களின் கருத்தையும் ஒன்று திரட்டி என் கையில் கொடுத்தது போல உணர்ந்தேன். என்ன அதிசயம்!…

   இணையத்தின் வருகையால்,  அலமாரி நிறையப் புத்தகங்களை அடுக்கி வைக்கும் அவசியம் ‘சிக்ஸர்’ பந்தென சிட்டாய் பறந்து விட்டது. ஆனால் எந்த இணையத்தளத்திலிருந்து அல்லது எந்த ஆசிரியரின் கட்டுரையிலிருந்து எடுக்கப்பட்டது என்ற விபரமின்றி எத்தகவலையும் உங்கள் படைப்புகளில் இணைத்து விடுதல் கூடாது. குறிப்பாக, அஸைன்மென்ட் (ஆராய்ச்சிப் படைப்பு) சமர்ப்பிக்க வேண்டிய கடைசித் தருணத்தில் இச்சோதனை தாக்கும். இதில் தவறினால் அது பாவமின்றி  வேறொன்றுமில்லை. ‘எரேமியா’ நூலில், ஒருவரின் செய்தியை மற்றவர் திருடி ‘கடவுளே எனக்குத் தந்தார்’ எனக்கூறி உலகுக்கு அறிவித்த இறைவாக்கினைப்பற்றி எரிச்சலுற்ற கடவுளை அறிவோமே! (எரே 23:30, 31).
 
3)       அழகாய் நமக்கு நற்செய்தி வாய்ப்பளிக்கிறது,  இணையம்

 இணைய அரட்டை(Internet Chatting) இன்றைய இளம் இதயங்களை இறுகப் பற்றிக் கொண்டது. உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் நீங்கள் எழுதும் ஒவ்வொரு செய்திக்கும், கேள்விக்கும் உடனடியாய்ப் பதில் அளிக்கும் வசதியை இணையம் பல்லாயிரம் மைல்கள் தள்ளி வாழும் நண்பர்க்கும், நாம் அறியாதோர்க்கும் அளித்துள்ளது.  உன் வாழ்வை உருமாற்றிய அந்த ஒருவரை-இயேசுவைப் பற்றி அவர்களுக்கு அறிவிக்க எத்தனை அற்புதமான வாய்ப்பு இது! இயேசுவின் வார்த்தை இளைஞர்க்குரியது; எடுத்துரைக்கத் தயங்காதே! இயேசு நமக்காகக் கல்வாரி வரையிலும் சிலுவையையே சுமக்கக் கூடுமானால், அவருக்காக நாம் கம்ப்யூட்டர் வரை சென்று இந்த ‘மவுஸை’த் தொடமுடியாதா? நற்செய்தியின் இன்றைய வடிவங்களை வசமாக்கி,  இணையப் பிரியர் எண்ணற்றோர்க்கு ஒரே ‘க்ளிக்’கில் அனுப்புங்கள். நான் செய்தது தான்.பவுல் இன்று வாழ்வாரானால் நிச்சயமாய் இணையம் அவருக்கு இனிய கருவியாகியிருக்கும்.காரணம்,  அவரே சொன்னாரே ‘எப்படியேனும் ஒரு சிலரையாவது மீட்க,  எல்லார்க்கும் எல்லாம் ஆனேன்’(1 கொரி 9:22).  இந்த மனபாங்கே நமக்குத் தேவையான எல்லாமும்!

   முன் பின் அறியாதவரோடு ‘இணைய அரட்டை’ யடிக்கையில் கவனமாய் இருங்கள். சில நங்கையர் முகம் தெரியாத ‘இணைய அரட்டை’ நண்பரோடு காதலில் – உண்மையாய், உறுதியாய், உத்மத்தம் பிடித்தாற் போல – விழுந்து விடுவர்; பின்புதான் தெரிய வரும், இவர்களின் இதயம் கவர்ந்தவன் 80 வயது இளம் ரோமியோ என்று! இப்படிப்பட்ட மன முறிவைக் கொணர்வது,  மடமையன்றி வேறென்ன? ‘கடவுளற்ற அரட்டைகளில்’ சிக்கிக் கொள்ள வேண்டாம். இருமுறை பவுல் இதுகுறித்து இளம் தீமோத்தேயுவை எச்சரித்துள்ளார் – 1 தீமோ 6:20/ 2 தீமோ 2:16
 
4)       அருவருப்பாய் இளைஞரின் ஒழுங்குணர்வைச் சீரழிக்கிறது,  இணையம்
 
விசுவாசிகள் உள்ளிட்ட அநேக இளைஞரை இணையம் தனது Pornography (காமத்தைத் தூண்டும் படங்கள்) வலையில் சிக்க வைத்துவிட்டது. அநேகத்  தளங்களில், அருவருப்பான படங்கள் அங்கங்கே சிதறிக் கிடக்கும்.

   விஷ வலைகளை உதறி உடனே வெளியேறு. நிர்வாணம் ஒரு பிரச்சனையே இல்லை என்பாயானால், கடவுள் மனிதர்க்கு ஆடை அளிக்க வேண்டிய அவசியம் யாது என யோசித்துப் பார்(ஆதி 3:21).  தென் தமிழகத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட இனப் பெண்கள் சரியான மேலாடையின்றி இருந்ததைக் கண்ட ஆங்கிலேய மிஷனரிகள்,  ஒரு சமூகப் புரட்சியே  ஆரம்பித்து அந்த அநாகரீகத்தை அநேக ஆண்டுகட்கு முன்னர் முடிவுக்குக்  கொணர்ந்தனர். அவர்களுக்குத் தலை வணங்குகிறேன்.இத்தகைய அசிங்கத்  தளத்திற்குள் செல்லும் வேளையில் கடவுளின் வார்த்தையை மீறுவது மட்டுமன்றி உனக்கே அதிக தீங்கிழைத்துக் கொள்கிறாய். மெல்ல மெல்ல ஆனால் நிச்சயமாகவே பெண்களை மரியாதையோடு உறவாட வேண்டிய இணைப்படைப்புக்களாய் எண்ணாமல், இன்பம் தரும் இயந்திரங்களாகவே நடத்த ஆரம்பித்து விடுவாய்.கடவுளின் திட்டப்படி,  திருமணத்திற்குப் பிறகு நீ பெறவேண்டிய பரவச உணர்வை எல்லாம் இந்த அருவருப்புத் தளங்கள் அழித்துவிடும்(நீதி 5:18-19).

   அதுமட்டுமல்ல, இப்பழக்கத்தால் இத்தளங்களின் தயாரிப்பில் ஈடுபடும் தரங்கெட்டோரின் பேராசைகளுக்கும் தீனி போடுகிறீர்கள். “இப்பழக்கத்தினால் எனக்குள் ஊடுருவியுள்ள வெட்கமும், குற்றவுணர்வும் என் உணர்வுகளைக் கொன்று விட்டன. தனிமையில், எல்லாராலும் தள்ளப்பட்ட, ஒதுக்கப்பட்ட உணர்வோடு போராடிக் காயமுற்றேன். என்னைக்  கொல்லும் வலி அது. நான் எல்லாம் இழந்து இப்படி நிற்க, இத்தளத்  தயாரிப்பாளர்கள் கோடிகோடியாய்ச் சம்பாதிப்பது கண்டு என் உள்ளம் கோபத்தில் கொதிக்கிறது” என்ற இத்தகையத் தளத்தின் அடிமையாகிப் போன ஒரு இதயத்தின் உண்மைக் குமுறல் இது.

   “கொஞ்சம் பார்ப்பதால் ஒன்றும் குடிமுழுகிப் போய்விடாது” என்பதுவே பிசாசு சொல்லும் பெரிய பொய்யாய் இருக்கும். “கொஞ்சம்” போதாது என்று சீக்கிரமே உணர்ந்திடுவாய். நேற்றைக்குப் போதுமானது என்று எண்ணிய காட்சியை இன்றைக்குப் “போரடிக்கிறது” என்று ஆகிவிடும். இன்னும் இன்னும் என்று இறுதியே இல்லாமல் இறங்கி விடுவாய். “எதைத்தேடி பாவத்திற்குள் இறங்குகிறாயோ அதை இறுதி வரைக் கண்டுபிடிக்கவே மாட்டாய்” என்று நேர்த்தியாய் ஒருவர் சொன்னார்.

   இந்த அருவருப்பின்பால் உனக்கு இருக்கும் அடிமைத்தனத்தை ‘உங்கள் பாவங்கள் செந்தூரம் போல் இருந்தாலும் உறைந்த பனி போல வெண்மையாகும்’(ஏசா 1:18).  மின்வலைத் தொடர்புக்குப் போகும் போது ‘கடவுளின் தொடர்போடு’ செல். ‘கடவுளோடு தொடர்பா? எப்படி?’ என நீ வியக்கலாம். விவரிக்கிறேன்; தேவனின் வார்த்தைகள் அடங்கிய வேதப்  புத்தகமே, அவரோடு நம்மை இணைக்கும் இணைத்தளம். இணைய மையத்துக்குள் நான் நுழையும் போது என் வாயில் வரும் ஒரு வேதவசனம்: “தாவீதின் இச்செயலோ ஆண்டவருக்கு மன வருத்தம் அளித்தது”(2 சாமு 11:27).  “தீங்கான காரியத்தை என் கண்முன் வைக்க மாட்டேன்”(சங் 101:3) என்ற தாவீதின்- பத்சேபாள் நிகழ்ச்சிக்குப் பின்னர் அவன் எழுதியது- வார்த்தைகளெல்லாம் உன் சபலங்களைச் சாம்பலாக்கும் சத்திய அக்கினி- இவைகளைச் சொல்லிப் பார். பிசாசு உன்னை எந்த மின் வலையிலும் சிக்க வைக்க முடியாது.

   இன்னும் இதில் வழுக்குவாய் எனில், உனது பலரில் ஒரு நண்பரைத் தேர்ந்தெடுத்து மனம் விட்டுப் பேசு. உணர்ச்சிவசப்படாது “சமீபத்தில் ஏதேனும் அந்தச் சாக்கடையைப் பார்த்தாயா?” என உன்னைக் கேட்கும் உரிமையை அவருக்குக் கொடு. இரகசியமெனும் இருள் தான் இத்தகைய பாவங்களின் செழிப்பு நிலம். ‘இத்தளங்களை நீ பார்ப்பது யாருக்குத் தெரியும்?’ என சாத்தான் உன்னைத் தைரியப்படுத்துவான். அது பச்சைப் பொய்.தேவன் அறிவாரே! ‘அவரது கண்ணுக்கு அனைத்தும் வெளிப்படையாகவும் திறந்தவையாகவும் உள்ளன’ (எபி 4:13) என்றன்றோ  இறைவாக்கு உரைக்கிறது!
 
5)      அற்புதமாய்ப்  பயன்பட,  சுயக்கட்டுப்பாட்டை வேண்டுகிறது,   இணையம்

 எதிலும், அதிகம் என்பது ஆபத்தானதே, எவ்வளவு இனிமையாய்த்  தோன்றிடினும்! கடவுளுக்குப் பயப்படுபவன் இவைகள் (இப்படிப்பட்ட ‘மிகை’கள்) எல்லாவற்றினின்றும் காக்கப்படுவான் (7:8) என்று பிரசங்கி சொல்கிறான்.

  மணிக்கணக்காய் இணையத்தில் திளைத்த பின்னும், நாட்டிற்காகப் பரிந்து பேசும் சில கணங்களுக்குப் பின்னர் கிடைக்கும் நிறைவு, கிடைக்காமல் போவது விநோதமாக இல்லையா! மின்வலை நமக்கு வரமே; ஆனால், வரைவின்றி அறிவின்றி திளைத்தால் அதுவே சாபமாகும். பொதுவாக,  இணையம் நமக்கு அனுகூலமே. போதையாகிப் போனால், அதுவே நமக்கு அலங்கோலமும் ஆகும். எப்படிப் பயன்படுத்துகிறோம் என்பதைப் பொறுத்தே எல்லாம். மட்டாய்ப் பயன்படுத்தினால், கடவுளுக்கேற்ற கருவி ஆகும். ‘அளவோடு நில்’ இதுவே உன் இணைய நேர இலட்சிய வார்த்தை ஆகட்டும். கேள்வி எளியது தான்; “வலையிருப்பது உன் கையிலா ? அல்லது , நீயிருப்பது வலைக்குள்ளா?” இந்த மின்வலை உலகிலும் , பவுலோடு இணைந்து நாம் சொல்ல வேண்டும் ; “எதையும் செய்ய எனக்கு உரிமையுண்டு என்பது உண்மைதான். ஆனால் எதற்கும் நான் அடிமையாக மாட்டேன் ” (‘கொரி 6:12 ) முட்டுகிற மாட்டைக் கட்டி வைக்க வேண்டும் என்பது மோசேக்குக் கடவுள் கொடுத்த 613 விதிகளில் ஒன்று ( யாத் . 21:36 ). இதனை ஆவிக்குரிய சிந்தனையாக எடுத்துக் கொண்டால் , பாவச்சிந்தனைகளும் , இச்சையிழுப்புகளும் நிறைந்த நமக்கே நாம் காவலிட்டுக் கொள்ளும் அவசியம் என உணரலாம் .

   மவுஸைத் தொடும் முன்னர் மனதுக்குள் கொண்டு வர வேண்டிய சில கட்டுப்பாடுகள் என்ன ? மின் – அஞ்சல் பார்ப்பதைக் குறைத்துக் கொள் . அவ்வப்போது பார்த்துதான் ஆக வேண்டும் என்ற பதட்டத்துக்கு விட்டுக் கொடுக்காதே . முழுவதும்  மூடப்பட்ட, இருளான இரகசிய இணைய மையங்களுக்குப் ( Internet Centre ) போவதை விடச் சற்று வெளிப்படையாயிருக்கிற – அத்தனை இரகசியமாயில்லாத மையங்களுக்குச் செல்வதைப் பழக்கப்படுத்திக் கொள்.இதனால், அசிங்கத் தளங்களைப் பார்க்கும் ஆர்வம் மெள்ள மெள்ளச் செத்துப் போகும் . எதைப்பார்க்க வேண்டுமென்று நன்றாய்த் திட்டமிட்டு , அதன் பின்னரே இணைய மையத்தில் கால் வை . சிறிய குறிப்பேட்டில் நீ பார்க்க அவசியமான தளங்களின் பெயர்களைக் குறித்து வைத்துக் கொள் அதைத்தவிர வேறெங்கும் அலையாதே. “பாதையைத் தேர்ந்தெடுத்து , பத்திரமாயப் பயணம் செய்.வழி விலகாதே ; தீமையைப் பின்பற்றாது உன் கால்களைக் காத்துக் கொள் ” என்பதே நீதிமொழியாளன் நமக்குத் தரும் நற்சிந்தனை . நோக்கமின்றி மின் வலைக்குள் சஞ்சரிப்பதுவே , விலக்கப்பட்டவைகளை விரும்பித் தேடும் செயலுக்கு அருகில் வந்து விட்டதற்கான அபாய அடையாளமே .

“இளைஞனே உன் இளமையிலே மகிழ்ச்சியாய் இரு ; உன் வாலிப நாட்களில் உன் இதயம் மகிழட்டும் ; உன் மனமும் கண்களும் போன வழியே நட . ஆனால் இந்த எல்லாக் காரியத்திலும் கனக்குச் சொல்லக் கடவுள் உன்னை நீதியாசனத்தின் முன் நிறுத்துவாரென்பதை மறவாதே”(பிர .11 : 9 ) என்ற பிரசங்கியின் புகழ் பெற்ற வார்த்தைகள் , இந்த ‘இடுக்கமான பாதையில் இயேசுவோடு இளைஞர்’ கட்டுரைக்குச் சரியான முத்தாய்ப்பு . இன்னும் சுருக்கமாய்: “இணையத்துக்கு இயேசுவோடு செல். அவர் செல்லும் வரை நீயும் செல் . அவர் நிற்கும் கணத்தில் நீயும் நின்று விடு”
 
 
 
Rev.Dr.டியூக் ஜெயராஜ், இக்கட்டுரையின் ஆசிரியர் – பயிற்சி பெற்ற வேளாண்மை பொறியாளர்(B.Tech from SHIATS, Allahabad,India) ஆவார். தன் படிப்பிற்கேற்ற வேலையைத் தொடராவிடினும், தனக்கு கிடைக்கும் ஓய்வு நேரங்களில் தனது வீட்டு பால்கனியில் சிறு செடிகளை வளர்ப்பதில் மிகுந்த ஆர்வம் கொண்டவர். அவர் ஒரு கிரிக்கெட் வர்ணனையாளராக இருந்திருக்க கூடும். ஆனால் அதைவிட இக்கால தலைமுறையினருக்கு வேதத்தின் உண்மைகளை கிரிக்கெட்-ன் சுவாரசியமான நிகழ்வுகள் மற்றும் சமகால சம்பவங்கள் மூலம் எடுத்துரைப்பதையே தெரிந்து கொண்டார். ஆண்டவரின் அழைப்பு அவரை உந்தித்தள்ளியதால், அதற்குக் கீழ்ப்படிந்து, “Grabbing the Google Generation from Gehenna Mission (G4 Mission)” என்னும் ஊழியத்தை ஆரம்பித்தார். இதற்கு முன்பாக ஒரு சர்வதேச வங்கியின் வாடிக்கையாளர் சேவை அதிகாரி/இளைஞர் போதகர்/வேதாகமக் கல்லூரி விரிவுரையாளர்/மிஷனரி/இளைஞர் பத்திரிகை ஆசிரியர் – இப்படி பல பணிகளை ஆற்றியவர். G4 Mission – ஒரு திருச்சபை அல்ல. மாறாக இது எல்லா கிறிஸ்தவப் பிரிவினருக்குமான ஊழியம் ஆகும். 2008ம் ஆண்டு முதல், இவ்வூழியத்தில் டியூக் முழுநேர போதகராக பணியாற்றி,தான் Southern  Asia Bible College, Bangalore-ல் இருந்து பெற்ற முறையான இறையியல் பயிற்சியை(M.Div & Doctor of Ministry) உபயோகப்படுத்துகிறார்.
Dale(16) & Datasha(12),  Duke யை தந்தை எனவும், Evangeline கணவராகவும் அழைக்கின்றனர். தன் குடும்பத்துடன் Hyderabad, India-வில் வசிக்கின்றார். டியூக் தனக்கு வரும் ஊழிய அழைப்புகளை ஏற்று, பல்வேறு நாடுகளில் ஊழியத்தை செய்துவருகிறார்(பங்களாதேஷ், சிங்கப்பூர், ஜெர்மனி, நேபால், ஐக்கிய அரபு நாடுகள்). இவைகளைக் கேட்டபின், உங்கள் ஆர்வம் தூண்டப்படுமாயின், நீங்கள் கீழ்காணும் இணையத்தள முகவரிகளை அணுகலாம். http://www.dukewords.com(இவரின் உரைகளை படிக்க), http://www.soundcloud.com/shoutaloud(ஆடியோ செய்திகளைக் கேட்க), http://www.youtube.com/visitduke (வீடியோ-க்களுக்கு).
 
Duke’s தமிழ் வேதாகம வளங்களைக் காண-  http://www.facebook.com/duketamizh

Note: This article was written in 1998, when people used to go Internet Cafes to use the internet.
Categories
Tamil Articles of Duke Jeyaraj

உடன்பிறப்பினும் உற்ற தோழன்

டியூக் ஜெயராஜ்

  இன்றைய வாலிப இதயங்களை வளைத்துப் போட்டுவிட்ட ஆங்கிலத் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சியின் பெயர் – “FRIENDS” (நண்பர்கள்). சேதி தெரியுமா? நண்பர்களையே மையமெனக்கொண்டு இத்தலைமுறையினர் வாழ்ந்தாலும், தனியாகவே தவிக்கின்றனர். நம்ப முடியாவிடினும், நடப்பு அதுதான்! தோள்கள் உரசித் தோழரோடு நடக்கையிலும், தொலைதூரத் தனிமை வலியில் துவளும் உன் இதயம். ஒரு பிரபல இசைக்குழுவினரின் பாடல் இப்படியாய்… : ”உலகில் நான் ஒற்றையனாய்… “

  தனிமையையே தோழமையாய்க்கொண்டு தவிக்கும் இத்தலைமுறைக்கு உடன்பிறப்பினும் உற்ற தோழன் ஒருவரை (நீதி 18:24) அறிமுகப்படுத் துவதே என் மகிழ்ச்சி. யார் அவர்? இயேசு! அவரை இக்கால எழுத்துக்கள் சரியாய்க் காட்டவில்லை. நெருங்கவியலா ஒளியில் வாழ்பவராக   அவரைக் காட்டும் எழுத்துக்கள், ஐயமின்றி, உண்மையே! ஆயினும், அவ்வளவுதானா? நம் வலியுணரும் நண்பராய் காட்டுவதில், தோற்றுப் போயினவே! அவர் 100% கடவுள் என அறிவோம்; ஆனால் அவரின் 100% மனிதத்துவத்தை மகிழ்ந்து கொண்டாடியது நம்மில் எத்தனை பேர்? கடைசி வரியை மறுபடியும் வாசியுங்கள்…! இயேசுவை மனிதனாக ஏற்பதென்பது, வாசித்தறிந்து மூளையில் பதித்த வறட்டு உண்மையா? —- இல்லை —- நேசித்தறிந்து நெஞ்சில் பதிந்த நெகிழ்ச்சியுணர்வா?  என்பதே என் கேள்வி.

   இயேசுவோடு உண்டுறங்கிய அவரது சீடருமே, அவரது திருத்தன்மையில் கரைந்துபோயினரே! அதிரவைத்த அற்புதமொன்றைக் கண்டவுடன், தங்களுக்குள் இப்படிச் சொல்லிக்கொண்டனர்: “யார் இவர்?  காற்றும் கடலும் கால்முடங்கும் இவர் யார்?” (மாற் 8:27). ஆனால் —- என்றாவது, எவராவது கடின நாளின் மாலையில் களைத்தமர்ந்திருந்த இயேசுவின் கன்னத்தில் வழிந்த வியர்வைத் துளி கண்டு, “ஏய்! பாரங்கே! நம்ம ஆள்தான் அவர். நம்ம பாடு அவருக்கும் புரியும்போலிருக்கே!” என வியந்ததுண்டா? முற்றிலும் மாறாய் வேறு சிலர், அவரை வெறும் மனிதனாகவே பார்த்து வீணாய்ப் போயினர்: “பார்றா! ஆசாரியின் மகன்தானே இவன்! இவனது தம்பி, தங்கச்சி மாரை நமக்குத் தெரியாதா?” என அவரைத் தள்ளினர், எள்ளினர்! அவர்களைப்போல அரைவேக்காட்டுத்தனமாக “இயேசுவை மனிதனாக மட்டும் காணும்” அறிவல்ல நான் ஆலோசிப்பது— நிச்சயமாய் அப்படியல்ல!

   இயேசு யார்? சாமுவேல் டிக்கி கார்டனைக்(Samuel Dickey Girdon) கேட்போமா? அவர் சொன்னார்:“மனித மொழியில் எழுதப்பட்ட கடவுள் எனும் வார்த்தையே இயேசு.” பொட்டில் அடித்தாற்போல புரிய வைத்தார்! இளைஞரே, இயேசு ஏன் நம்மைப் புரிந்து கொள்ள இயலும்? எண்ணிக்கையற்ற காரணங்கள் உண்டு. அவற்றில் சில—-

  1. நம்மைப் போலவே உலகிற்குள் வந்தார்!

      உலகிற்கு நாம் வந்தது எவ்வழியாய்? தவிர்ப்பின்றி, அன்னையின் கருவறை வழியாகவே அனைவரும் வந்தோம்; அப்படியேதான் வந்தார் இயேசுவும் கூட! கருவுக்குள் வந்ததில் தான் அவர் வேறுபட்டாரேயொழிய, கருவழியாக வந்ததிலல்ல! கருவுக்குள் அவர் வந்தது கடவுளின் ஆவியாலே… அதனால்தான் கருவுற்ற நிலையிலும் கண்ணியாகவே  இருந்தாள் மரியாள்!(மத்தேயு 1:18-20).  ஆனாலும் அவர் குழந்தையாய்ப்  பிறந்தது அசாதாரணமானதொன்றல்ல! ஆகவேதான் நாம் வாசிக்கிறோம்: “காலம் நிறைவேறியபோது…  கடவுள் தம் மகனைப் பெண்ணிடம் பிறந்தவராக அனுப்பினார்”(கலா 4:4,5). ஆகாயத்திலிருந்து அப்படியே போடப்பட்ட அதிசய ஆளல்ல அவர் என்ற பேருண்மையை அழுத்த ஆவலுருகிறேன். ஸ்பைடர்மேன் போல் விண்வெளிக்கப்பலிலா விரைந்து வந்திறங்கினார்? பெண்ணின் கருவன்றி, பிறிதொரு கலமல்ல— அவர் வந்தது! அதுவும், அவசரமாய்க் குறுகிய காலத்தில் குதித்து வெளிவந்தாரா? இல்லை நண்பா, நம்மைப் போலவே முழுநேரக் கருவாசம் கழிந்தே முகிழ்த்தார் பூவினில், மனிதனாய்! அவரது பிறப்பு—- கருத்தரித்த கணம் தவிர—- முழுவதும் “இயேசு மனிதனே” என்ற முத்திரையை அழுத்தமாய்ப்  பதித்துள்ளது.

2. நம்மைப் போலவே கற்றார்!

   இயேசு எல்லாவற்றிலும் வளர்ந்தார்(லூக்கா 2:52). லூக்கா சொல்வது: “அவர் உடலிலும், ஞானத்திலும் வளர்ந்தார்.” விளக்கம் புரிகிறதா? நீங்களும் நானும் “ஆனா, ஆவன்னா…” என்று கத்திக் கற்றது போலவே, அவரும் எபிரெய எழுத்துக்களைக் கற்றார். எல்லா யூதச் சிறுவர்களைப் போலவே, இவரும் பழைய ஏற்பாட்டைக் கரைத்து குடித்தார். வயதுக்கு மீறிய ஞானம் அவரில் காணப்பட்டது உண்மைதான்(லூக் 2:40). ஆயினும், மறவாதீர்: அவர் தியானத்தில் வ-ள-ர்-ந்-தா-ர் (லூக் 2:40). நாம் வளர ஆரம்பித்த போது, நமது சட்டைகள் சின்னதாய்ப் போய்விட்டது நினைவிருக்கிறதா?  இயேசுவுக்கு இவ்வனுபவம் இருந்திருக்கவேண்டும். பாவம் தவிர எல்லாவற்றிலும் அவர் மனிதத்துவத்தின் மணம் நுகர்ந்தவரே! (எபி 2:14).

   ஆகவேதான், என் இளந்தோழா! அழுத்திச் சொல்வேன் நான்: உன் கணக்குப்  பரீட்சையின் கடினமோ, பவுதீகப் பரீட்சையின் பயமோ.. எதுவானாலும் அவர் அறிவார். முற்றிலும் உன் போலவே படிப்படியாய்ப் படித்தவர் அவர். ஆகவே, அவர் அறிவார்.

3. நம்மைப் போலவே தோற்றம் உடையவர்!

   டைம்(TIME), நியூஸ்வீக்(NEWSWEEK) போன்ற பிரபலப் பத்திரிகைகளின் அட்டைப் படங்களை அலங்கரித்துள்ளது இயேசுவின் திருமுகம். எல்லாப்  படங்களும் அவரைச் சொக்கும் அழகனாய், சுருள்முடிச் சுந்தரனாய்,        மறுக்களும் சுருக்கமும் அற்ற மயக்கும் முகத்தவனாய்த்தான் காட்டுகின்றன.

 நாம் கவனிக்க வேண்டிய இன்னொரு முகமும் இயேசுவுக்கு உண்டு. “அவரிடம் அழகோ, அமைப்போ இல்லை; கவர்ச்சியான தோற்றமும் இல்லை. இகழப்பட்டவர், மனிதரால் புறக்கணிக்கப்பட்டவர்; அவர் துன்புறும் மனிதனாய்த் துயரத்தி வாழ்ந்தவராய் இருந்தார்; கண்டோர் கண் மறைத்து அருவருக்கும் ஒரு மனிதனைப் போல், அவர் இகழப்பட்டார், நாம் அவரை மதிக்கவில்லை”(ஏசா 52:2,3). யூஜின் பீட்டர்சன் என்பவரின் மொழியாக்கம் இப்படிச் சொல்கிறது; “இன்னொரு முறை” ஏறெடுத்துப் பார்க்கும்படியாய் அவர் முகத்தில் சிறப்பாய் “எதுவும் இல்லை” கவனி, நண்பனே!

 திருமுழுக்கன் யோவானைக் கேட்போமா? தனித்த தெய்வீக வெளிப்பாடு ஒன்று இல்லாது, பார்த்த மாத்திரத்தில் `இவர்தான் இயேசு´ என்று அவனால் இயேசுவை அடையாளப்படுத்தியிருக்கக்கூடுமா?  கூடவில்லையே! திரள் நடுவில் அவரைத் தனித்துக் காட்டும் தீர்க்கமான வடிவமைப்பு அவருக்கில்லை. அவர் சாதாரணராய் இருந்தபடியால்தான், அவரைக் கொல்ல சிலர் எத்தனித்த வேளை, அவரால் சுற்றி   நின்றோரிடையே கலந்து நழுவ முடிந்தது, ஆகவேதான் சிலர் அவரை வெறுமனே `தச்சன் மகன்´ என்றும் `தச்சன்´ என்றும் அழைக்கத் தோன்றியது(மாற் 6:3;மத் 13:55). சாதாரணக் கலிலேயக் கரடுமுரடுதான் அவரது தோற்றம்.

   நான் சொல்ல வந்த செய்தி இதுதான். இப்பூமியில் இயேசு நடமாடிய காலத்தில் எவரும் அவரைப் பார்த்து, “என் இளவயது முதல் இம்மட்டும் இவர் போன்ற அழகு மன்னனைக் கண்டதில்லை” என்று சொல்லியிருக்கவே முடியாது. வசீகரம் அற்ற வழக்கமான தோற்றம்தான் அவருடையது. பிலிப்பான்ஸி சொல்வது நமது கவனத்துக்குரியது: “ இயேசுவின் தோற்றத்தில் நாம் ஏற்றியிருக்கும் கவர்ச்சிச் சாயம் எல்லாம் இயேசுவைப்பற்றி ஒன்றுமல்ல—(மிகைப்படுத்தும்) நம்மைப் பற்றியே அதிகமாய்ச் சொல்கிறது.” என்றாவது, “நான் அழகாயில்லை” என்று நீ  நினைத்ததுண்டா? கவரும் தோற்றம் இல்லையெனக் கவலைப்பட்டதுண்டா? உன் உணர்வுகளை இயேசு புரிந்துகொள்கிறார். அவரும் கூட ‘அப்படியொன்றும்’  அழகானவர் அல்ல!

4. நம்மைப்போலவே உணர்வுகள் உடையவர்!

   இயேசு உணர்ச்சியற்று உறைந்து போனவரல்ல; உயிரற்ற இயந்திரமுமல்ல! உணர்ச்சிமயமானவர்—- உன்னையும் என்னையும் போல! அந்திரேயா பிலிப்புவிடம் தனது சாவு குறித்துப் பேசும்போது, அவரது ஆன்மா கலக்கமடைந்துள்ளதாக வெளிப்படையாய் ஒப்புக்கொள்கிறார் (யோவான் 12:27). தான் கொல்லப்படப் போவதைக் குதித்துக் கொண்டாடி அறிவிக்கவில்லை. வலியை உணர்ந்தார். அவர் இயல்பானவர்தான், நண்பா,  உன்னையும் என்னையும் போலவே. “உங்களில் ஒருவன் என்னைக் காட்டிக் கொடுப்பான்” என்று சொன்ன வேளையில், அவர் மனக் கலக்கத்தில் இருந்தார் என அவருக்கு நெருங்கிய நண்பன் யோவான் தெரிவிக்கிறான்(யோ 13:21). முதுகில் குத்தப்பட்ட அவருக்கு இரத்தம் வழிந்தது இதயத்தில். நம்பிக்கைத் துரோகம் நமக்குச் செய்வதும் இதுதானே!

   நண்பனின் மரணம் அவரது கண்களை நனைத்தது(யோ 11:35). உன் கண்ணீர்ப் படலத்தின் பின்புல வழியை அவர் உணர்கிறார். ஆம், நீ நடந்து வரும் பாதை அவர் பாதம் படாததல்ல!

   எந்த வலியாயினும்— தேர்வில் தேறாத போதும், வாலிப நட்பு வஞ்சிக்கும் போதும், உன் இதயம் பந்தாகி நம்பினவரின் கால்களில் உதைபடும் போதும்— எந்த வலியாயினும், இயேசு அறிகிறார். நீ செய்கிற எல்லாவற்றையும் அவர் ஏற்றுக் கொள்ளாமல் இருக்கலாம். ஆனாலும், நீ ஏன் அதைச் செய்கிறாய் என்பதைப் புரிந்து கொள்கிறார்.

   2001 கல்கத்தா கிரிக்கெட் டெஸ்ட் போட்டியில், பாய்ந்து வந்த ஆஸ்திரேலியப் பந்து வீச்சுக்களைப் பயமின்றி எதிர்கொண்டு நாள் முழுக்க நின்று சாதித்த லக்ஷ்மனையும், ட்ராவிடையும் கண்ட ரசிகர் கூட்டம் இமைக்க மறந்தது. முதல் இன்னிங்சில் 274 ஓட்டங்கள் பின்தங்கிய நிலையிலிருந்த இந்திய அணியைத் தனது 281 ஓட்டங்களால் வெற்றிச் சிகரம் இட்டுச் சென்ற லக்ஷ்மனைப் பார்த்து வாய் பிளந்தது. கண்களைக் கசக்கி காண்பது நிசமா என உறுதி செய்தது. பிரமிப்புணர்வின் பிரமிடுகள்— இளைஞர் வாழ்வில் எங்கும் எழும்பி நிற்கும். இயேசுவுக்கும் அப்படியே! யூதனல்லானொருவன் இயேசுவின் ஒருவார்த்தை எங்கோ இருக்கும் தன் வேலைக்காரனைக் குணப்படுத்த இயலும் என நம்பிய போதோ, இயேசு ‘வியந்து’ போனதாய் வேதம் விளம்புகிறது(மத் 8:10).  நம்கால மொழியில் சொல்வதானால்,  ‘அவர் கண்கள் விரிந்தன!’.

   வார்த்தைகள் சிதறி வெளிப்படும்படி ஆத்திரத்தில் அதிர்ந்துபோகிறவரா நீங்கள்?  உங்களுக்கும் இயேசு ‘நம்மாளு’ தான்! அவருக்கும் அது நேர்ந்தது. பண்டிகைக் காலத்தில்— மார்ச் முடிந்து ஏப்ரல் துவங்கும் பருவம்— ஒருநாள், உண்ணத்தக்க மொட்டுகள் ஏதேனும் உண்டோ என்று அத்திமரம் ஒன்றில் தேடினார். அப்படிப்பட்ட மொட்டுக்கள் வரும் காலமாயிருந்தும்,  மொட்டுக்கள் ஒன்றும் அம்மரத்தில் காணப்படவில்லை. மொட்டுக்க ளின்மையே அவ்வருடம் அம்மரம் கனி கொடாது எனக் கட்டியம் கூறியது. ஆனாலும் ஏதோ கணிகள் கொடுக்கப்போவதைப்போல இலைகள் நிறைந்து ஏமாற்றிய அம்மரத்தின் தோற்றம், யூத மதத் தலைவர்களை இயேசுவின் மனக்கண்ணின் முன்னே நிறுத்தியது போலும்! கடுங்கோபம் மூளக் கடிந்துகொண்டார் மரத்தை! தந்தையின் ஆலயம் சந்தைக் கடையாய் மாறிப்போனதைச் சகிக்க முடியாத சாந்தமூர்த்தி,  சண்டமாருதமாய்  உள்நுழைந்தார். உண்டு இல்லையெனப் பண்ணி விட்டார். அநியாயத்தைப்  பார்த்து, அமைதியாய் ஏற்க முடியாது, ஆவேசப்பட்டார். நமக்கும் இது நேர்ந்திருக்கிறதா இளம்புயலே! கொடுமை கண்டு கொதிக்கிறோம்; சிறுமை கண்டு சினக்கிறோம்! இயேசுவுக்குப் புரியும்.

5.  நம்மைப்போலவே நட்பு நாடினார்!

   ஒரு குரங்கு இன்னொரு குரங்கின் உடனிருப்பை நாடும். “ஆஹா! என்னவொரு கண்டுபிடிப்பு!” என ஏளனமாய்ச் சிரிக்கிறாயா? கொஞ்சம் பொறு! ஒரு மனிதன்தான்—குரங்கல்ல— இன்னொரு மனிதனின் உடனிருப்பை   உண்மையாக ரசிக்க முடியும். சரிதானே?

   இயேசுவுக்குப் “பாவிகளின் நண்பர்” என்று ஒரு பட்டப்பெயர் உண்டு. நாம் ஒவ்வொருவருமே பாவிதான்(ரோ 3:23). அப்படியெனில், இந்தப் பட்டப் பெயரை “மனிதர்களின் நண்பர்” என மாற்றலாமே! மனிதர்களுடனேயே சுற்றித் திரிய அவர் விரும்பினார்  என்கிற கருத்தை இப்பெயர் தெரிவிக்கிறது. வாரக்கணக்கில் தொடரும் யூதத் திருமணங்களில் கலந்து கொள்ள அழைக்கும் அழைப்பை ஏற்றுக்கொண்டார். அவரது ‘அற்புதம் செய்யும் வல்லமையைப்’ பயன்படுத்திக்கொள்ளும் நோக்கத்தோடு அவர்கள் அவரை அழைத்தனர் என எண்ணாதீர்! அவரது முதலாம் அற்புதமே கானாவூர்க் கல்யாணத்தில்தான் என்றால் அர்த்தம் என்ன? அக்கல்யாணத்துக்கு அவர் அழைக்கப்படும் போது, அவர் அற்புதம் எதுவும் செய்திருக்கவில்லையென்பதுதானே! பின், ஏன் அழைத்தனர்? மாக்ஸ் லுக்காடோ(Max Lucado) காரணம் சொல்வார்: திருமண விருந்தினர் பட்டியலை முடிவு செய்யும் வேளையில், யாரோ ஒருவர் சொல்லியிருப்பார்: “இயேசுவையும் அவர் கூட்டத்தையும் கூப்பிடுங்கப்பா! அவங்க இருக்குற இடமே ‘கல, கல’ வெனக் குஷியா மாறிடும்!” லுக்காடோவின் பேனா வரையும் சொற்சித்திரம் இது: “எல்லாம் வல்லவர் தன்னைப் பெரிதாய்க் காட்டிக்கொள்ளவில்லை. அவர் புனிதர் தான். ஆனாலும், ‘நான்—உன்னைவிட—பெரியவன்’ என்று நெற்றிப்பட்டயம் கட்டிக்கொண்டு அவர் சுற்றித்திரியவில்லை” உங்களால் நம்ப முடிகிறதா? — இயேசு ஒரு கல்யாண விருந்தில் கலந்துகொள்ள 90 மைல்கள் நடந்திருக்கிறார். மனிதர்களோடு கொஞ்சம் ‘ஜாலி’யாயிருக்க, 90 மைல்கள் கால் வலிக்க நடந்திருக்கிறார்.

   நண்பரோடு ‘சும்மா’ சுற்றித்திரிய உன் மனம் துடிக்கிறதா?  இயேசுவுக்கும் அப்படித்தான்!

6. நம்மைப்போலவே உன்னதம் விரும்பினார்!

   ஊர்மிளா(இந்தி நடிகை) ஒருமுறை சொன்னார்: “இரவின் தனிமையில் என்னோடு பேசுவதற்கென ஒருவரை என் மனம் தேடுகிறது” அதுதான் இன்றைய தலைமுறையின் ஏக்கம். தனிமையின் குமுறல். வானங்களைத் தாண்டி ஏதோ ஒன்றைத் தொட்டுவிடும் கதறல்.

      தவறாய்ப் புரிந்துகொள்ளாதீர். இயேசு இறைவனே— ஒவ்வொரு அணுவிலும்! ஆனால், அவர் மனிதனும் தான். ஆகவே எல்லா மனிதரைப் போலவே அவருக்கும் இந்த ‘உன்னதம் நாடும் உணர்வு’ இருந்தது. இந்த உணர்வுதான் அவரை ஜெபிப்பதற்கு உந்தியது. அதிகாலையில் ஜெபித்துக் கொண்டிருந்தார்(மாற் 1:35). மாலைகளிலும் கூட அதனையே செய்தார்(மத் 14:23). இரவிலும் மலைமீதேறி ஜெபித்தார்(லூக் 6:12, 13). ஆதாரில் பதிந்துவிட்ட பழக்கமிது(லூக் 5:16).

   உன்னையும் தாண்டி உயரங்களில் ஏதோவொன்றைத் தேடும் ஏக்கவுணர்வு உனக்குள் இருக்கிறதா? உன் உள்ளத்தின் ஆழத்தில் உள்ள இவ்வுணர்வை இயேசுவும் அறிவார். அவருக்கும் இவ்வுணர்வு இருந்ததே! ‘இந்த எதையோ தேடும்’ உணர்வேற்படுத்தும் வெற்றிடமே சில வாலிபரை மதுவுக்கும் மாதுக்களுக்கும் தள்ளிவிடுகிறது.  இயேசு இவ்வழிகளை அங்கீகரிப்பதில்லை. ஆனாலும் ‘ஏன் இப்படி ஓடுகிறோம்’ என்பதைப் புரிந்து கொண்டிருக்கிறார். நமது சுகத்தையும், நிறைவையும் கடவுளிடமே காண முடியும் என்பதற்கு இயேசுவின் வாழ்வே சான்றுறுதி!

   தனது தந்தையோடு உள்ள இந்த அமானுஷ்ய உறவு சிலுவையில் (அவர் செய்யாத குற்றத்துக்காக) துண்டிக்கப்பட்டபோது,  இயேசு கதறினார்: “என் தேவனே,  என் தேவனே ஏன் என்னைக் கைவிட்டீர்?” பாவத்தை ருசித்து,  இவ்வுலகின்பங்களில் நம்மை இழந்த வேளைகளில், கடவுளின் உடனிருப்பு நம்மை விட்டகன்றதை நான் உணர்ந்ததில்லையா? உண்டுபண்ணின வரையே உதறிவிட்டு வாழும் வாழ்க்கையில் உருவாகும் விளக்கவியலா வெற்றுணர்வை புரிந்து கொள்கிறார்— உணர்வுப்பூர்வமாகவே! ஒவ்வொருநாளும் உயிருள்ள உறவுகொள்ளும் ஆவலோடு அவரிடம் வந்தால், இதயத்தின் வெற்றிடங்கள் என்றென்றும் நிரப்பப்படும்(யோ 4:13, 14;10:10).

7 நம்மைப்போலவே களைப்புற்றார்!

   நீண்ட நடைப்பயணத்தால் களைத்துப் போனார். ஆகவேதான்,  மூச்சுவாங்க தாகம் தீர்க்க சமாரியாவின் கிணற்றருகே சற்று நின்றார்(யோ 4:6). இன்றைக்கு இந்நிகழ்ச்சி நடைபெற்றால் ஒருவேளை ஏதேனுமொரு குளிர்பானக் கடையில் நின்று ‘கோலா’ குடித்திருக்கலாம். அனலளவு ஐம்பதைத் தொடும் அக்கினி வெயிலில், நின்று நாம் தாகத்தோடு ஒரு ‘கோக்’ அடிப்பதைக்கூட இயேசுவால் புரிந்து கொள்ள முடியும்.

   40 நாட்கள் பாலைவனத்தில் பட்டினியிருந்தபின் கார்ல் லூயிஸுடன் 100 மீட்டர் ஓட்டப் பந்தயத்தில் போட்டியிடும்படியாய், உற்சாகத்துடனா இயேசு இருந்தார்? இல்லை! களைப்பு அவரைக் கட்டியிருந்தது(மத் 4:11). கடின ஊழியம் நிறைந்த நாளின் இறுதியில் கட்டைபோல் உறங்கினார். புயலும் கூட அவரைப் புரட்டமுடியவில்லை; அத்தனை களைப்பு(மத் 8:24). சீடர்கள் அவர்மேல் விழுந்து புரட்டிஎழுப்ப வேண்டியதாயிற்று.

    பின்னிரவுவரை விழித்துப் படித்ததினால் களைத்துக் காலையில் ஒரு மணி நேரம் அதிகம் உறங்கினால்,  இயேசுவுக்குப் புரியும்!(சிலவேளை பெற்றோர் புரிந்துகொள்ளாவிடினும்… ) சல்மான் கான் போன்ற ரோமப் படை வீரர் சரமாரியாய்ச் சாட்டை கொண்டு அடித்தபோது, இயேசு ‘மனிதர்க்காய் மரிப்பது என்னே சிலாக்கியம்!’ என மகிழ்ந்து நகைக்கவில்லை. வேதனையில் கதறினார். 39 அடிகளில் எவ்வளவாய்த் துவண்டுபோனார் என்றால், 50 கிலோ சிலுவையைச் சுமப்பதற்குக்கூடச் சைமனின் உதவி வேண்டியதாயிருந்தது. 7 அங்குல ஆணிகள் கை கால்களைத் துளைத்த போதும், மெய் வேதனையில் உடல் முறுக்கினார்.

  கடினமான தெரு ஊழியத்தில் காய்ந்துபோய், கொஞ்சம் அமர்ந்து மூச்சு வாங்கிக் கொள்ளலாமா என நீ நினைக்கும் வேளையில், உன் உணர்வைப் புரிந்துகொள்ளும் ஒருவர் இந்த இயேசு. அவ்வேளையில், “நம் ஓய்வு பரத்தில் தான்; நடங்கள் அடுத்த தெருவுக்கு” என நிச்சயமாய்ப் பிரசங்கிக்க மாட்டார் (சில அதீதப் பரிசுத்தர்கள் செய்வது போல). நம்மை உணர்வில்லா வார்த்தை கொண்டு உடைக்க மாட்டார்.

8.நம்மைப்போலவே சோதிக்கப்பட்டார்!

   இயேசுவும் நம்மைப்போல் எல்லாவற்றிலும் சோதிக்கபட்டதாக வேதம் (எபி 4:15) சொல்கிறது. இதில் விளக்குவதற்கு ஒன்றுமில்லை. வனாந்தர சோதனைக்குப்பின் ‘சில காலமே’ சாத்தான் இயேசுவை விட்டு வைத்தானாம்(மத் 4:11). வாழ்நாள் முழுவதும் சோதனையே! அவரது எல்லாச் சோதனைகளையும் எழுத்தில் பதிக்காவிட்டாலும், அவர் ‘எல்லாவற்றிலும்’ சோதிக்கப்பட்டார் என எழுத்து பதிந்துள்ளது. சிலுவையைத் தள்ளிவிடும்படிதான் எத்தனை விதத்தில் சோதனை! சீடன் பேதுருவின் ‘ஆலோசனை,’ மன்னனாகிய விரும்பிய மக்களின் ‘ஆசை,’ மற்றும் சிலுவையில் தொங்கும் வேளையிலும், ‘நீ தேவகுமாரனானால் இறங்கி வாயேன்’ என ‘ஆகடியம்’ —- எல்லாவிதச் சோதனையையும் தாண்டித்தான் சிலுவையில் சிரம் சாய்த்தார், செஞ்சிலுவைக் கோமான்.

   ‘பாவத்துடன் எனக்குள்ள உள்மனப் போராட்டம் எவரறிவர்?’ எனப் புலம்பல் வேண்டாம்; இயேசு அறிவார். அதிலும் மேன்மையான செய்தி: ‘அவர் விளங்கிக் கொள்வது மட்டுமல்ல; வெற்றி பெறவும் உதவி செய்வார்’. நமது போராட்டங்களில் நமக்காய் அவர் மனமிரங்குவார்(எபி 4:15). இவ்வசனத்திற்கு முன்பு வரும் வார்த்தைகள்: “அவரது பார்வைக்கு மறைந்திருக்கும் படைப்பெதுவும் இல்லை. யாருக்கு நாம் கணக்குக் கொடுக்க வேண்டுமோ, அவரது கண்ணுக்கு அனைத்தும் வெளிப்படையாகவும் திறந்தனவாகவும் உள்ளன”(வச 13). ஹலோ! இந்த வசனம் பயப்படுத்துகிறதா உன்னை? பயமுறுத்த இவ்வசனம் எழுதப்படவில்லை. இவ்வசனம் இருக்கிற சூழலைக்  கவனிப்பின் இதன் அர்த்தம் இதுதான்: “நீ கால் வைக்கும் போர்க்களங்கள் கடவுள் அறிவார். அனைத்தும் அறிவார். பின் ஏன் அவரை விட்டு அகல முயலுகிறாய்? அவரை நோக்கி ஓடு; அவரின் திறந்த கரங்களில் அடைக்கலம் கொள்; அங்கே, அன்பும் அருளும் உன்னை அணைக்கக்  காத்திருக்கிறதே, அன்புக் குழந்தாய்?” இந்த விளக்கம் எங்ஙனம் பயின்றேன்? கொஞ்சம் கீழே வந்து வசனங்கள்14, 16ஐ வாசித்துப்பார்: “ ஆகவே, இயேசுவைத் தனிப்பெரும் தலைமைக் குருவாகப்  பெற்றுள்ள நாம்… தக்க வேளையில் உதவக்கூடிய அருளைக் கண்டடையவும் இரக்கத்தைப் பெறவும், இறையருளின் அரியணையை அணுகிச் செல்லத் துணிவோமாக!”

   உனது முதற்குற்றத்திற்கே உன்னை ‘நொறுக்கி’ விடக் கசையோடு காத்திருக்கும் பள்ளிக்கூட வாத்தியார் அல்ல இயேசு! அவரது இயல்பே தனி. மறுபடியும், மாக்ஸ் லுக்காடோவைக் கேட்போம்: “ வானக வாசலை அடைத்து விட அல்ல, வானக வழிகளைத் திறப்பதற்கே ஆண்டவர் அநேக வழிமுறைகளைத் தேடி அலைகிறார். கடவுளின் இரக்கத்தை நாடிக் காத்திருந்து, அதனைக் கண்டடையாத ஓர் ஆன்மாவையேனும் எனக்குக்  காண்பிக்க முடியுமா? காகிதங்களைத் திருப்பிப் பார்; கதைகளைப் படித்துப் பார்; உன்னோடு பழகியவர்களை உன் கண் முன் நிறுத்திப் பார்; இரக்கம் பெற இரண்டாம் சந்தர்ப்பம் கேட்டு இறைவனிடம் சென்று, ஏமாந்து, ஓர் இறுக்கமான பிரசங்கம் மட்டும் பெற்றுத் திரும்பிய ஏதேனும் ஓர்— ஒரேயொரு— ஆன்மாவை எனக்குக் காட்ட இயலுமா? தேடிப்பார், சவால்!” நாம் கால்பதிக்கும் இடமெல்லாம் அவரின் கால் தடமும் உண்டு; எனினும், அவர் பாவம் செய்யவில்லை. ஆகவே, அவர் உதவிக்கரம் நீட்டுவார். அவர் கரங்கள் மட்டுமே மறுபடியும் நாம் பாவக் குழியில் விழாதபடிக் காக்க வல்லவை.

   இதைவிட என்ன வேண்டும் உனக்கு, என் நண்பா?

9. நம்மைப்போலவே வாழ்வை முடித்தார்!

   இறப்பே எல்லா மனிதரின் இறுதியிலக்கும்.கேள்வியின்றி, ஐயமின்றி ஏற்றுக்கொள்ளும் உண்மை இது. வேதமும் அவ்வாறே சொல்கிறது. தாவீதரசர் மரணமடையும் தருவாயில் மகன் சாலமோனை அழைத்துச் செல்கிறார்: “ மகனே! எல்லோரையும் போல் நானும் இறக்கும் காலம் வந்துவிட்டது”(1 இரா 2:2). இதுதான் மனுக்குலத்தின் இறுதி எதிரி(1 கொரி 15:26).

   உங்களுக்கொன்று தெரியுமா? இயேசுவும் மனிதன் சென்ற எல்லா வழிகளிலும்— மரணம் உட்பட— சென்று, சொன்னார்: “ஹே! நீ கடந்து போகிற எல்லா அனுபவங்களும் எனக்கும் புரியும்!” மரணத்தின் மூலமாக மானிட இயல்பை முழுவதும் பகிர்ந்துகொண்டார்(எபி 2:14). இறவாத்  தன்மையுள்ள இறைவன் இறப்பதெப்படி? நல்ல கேள்விதான். ஆனால்,  அவர் விரும்பினால் எதுவும் செய்ய இயலும். அதைத்தான் இயேசுவும் செய்தார். அவரே விரும்பி மரணத்தைத் தழுவிக்கொண்டார்(யோ 10:17, 18). அவர் சிலுவையில் மரித்தார். வழக்கமாய், சிலுவையில் தொங்குவோரின் கால்களை உரோமைச் சேவகர் முறித்துவிடுவர்— அவர்கள் உன்னி, மூச்சுவிட இயலாதபடி! ஆனால், இயேசுவின் கால்களை முறிக்கவில்லை; ஏன்? அவர் ஏற்கனவே இறந்துவிட்டார் என்பதில் அவர்கள் அவ்வளவு உறுதியாயிருந்தனர். மரணத்தைத் தழுவ இயேசு தயங்கவே இல்லை.

   இளைஞர்கள்—பெரும்பான்மையோர்— மரணத்தை நினைத்து மருளுகின்றனர். டச்சு தேசத்து கால்பந்தாட்ட வீரன் டென்னிஸ் பெர்க்காம்ப் விமானத்தில் பறப்பதையே விட்டுவிட்டாராம். காரணம், தனது சக வீரர்கள் சிலர் இறந்து விட்ட விமான விபத்து அவர் உள்ளத்தில் ஓயாது உறுத்தும் பயத்தை விதைத்து விட்டது. இளம் நண்பா! உன் பயத்தை இயேசு அறிவார். உண்மையில், சாவுக்கு அஞ்சியதால் வாழ்நாள் முழுவதும் அடிமைத்தனத்தில் கட்டுண்டிருப்போரை(எபி 2:15) விடுவிக்குமாறு அவர் மரித்தும் உயிரோடிருக்கிறார்.

10. நம்மைப்போலவே நித்தியமாய் இருப்பார்!

   இத்தோடு முடிந்தபாடில்லை; இன்னுமோர் உண்மை மிஞ்சியுள்ளது. மரணத்துக்குப் பின்னும், அவருக்கு ஓர் உடல் உண்டு (அது மகிமை யடைந்த உடல்). அந்த உடலைக் கொண்டு உண்ண முடியும்(யோ 21:10;லூக் 24:49). பரத்திற்கும் மனிதனாகவே சென்றார்(அப் 1:11). இன்றும், கடவுளிடம் மனித வக்கீலாகவே நம் சார்பில் பேசிக்கொண்டிருக்கிறார்(1 தீமோ 2:5). அதே மனிதர் ஒரு நாள் திரும்பி வரப்போகிறார்(அப் 1:11). மனிதராகிய கிறிஸ்துவே எல்லா மனிதரையும் தீர்ப்பிடுவார் எனக் கடவுளின் வார்த்தை சொல்கிறது(அப் 17:31). ஆகவே அந்தப் பயங்கரமான நாளில் அவரிடம் சென்று, “இயேசுவே, மனிதனாய் நான் பட்ட பாடுகள் உமக்கென்ன தெரியும்?” என்றெல்லாம் கதைவிட முடியாது. உனது, எனது நியாயத்  தீர்ப்பாளர் ஒரு மனிதரே!

   இயேசு மனிதனாயிருக்கவில்லை என்று சாதிப்போமேயானால், நாம் அந்திக்கிறிஸ்துவாகிவிடுவோம். வேதம் இதைக்குறித்து அறுதியிட்டுப்  பேசுகிறது(யூதா 1:3; 1 யோ 4:1, 2). என் தோழா! அவர் உன்னைப் புரிந்து கொள்கிறார் என்பதை நீ புரிந்துகொள்கிறாயா? “என் முழு வாழ்விலும் ஒரு நண்பன் கூட எனக்கில்லை” என்ற மைக் டைசனின் ஏக்கம் நிறை வார்த்தைகளை உச்சரிக்கும் அவலம் நமக்கில்லை. உன்னை விட்டு யார் நகர்ந்திடினும், உன்னோடிருந்து உன்னைப் புரிந்துகொள்ளும் இயேசுவின் மார்பில் நீ என்றும் சாய்ந்துகொள்ளலாம்.

   ஒரு பிரபலப் பாடலின் கீழ்க்கண்ட வரிகளை என்னோடு பாடுவாயா? —

There’s not a friend like the lowly Jesus,

No not one, no not one!

Jesus knows all about our struggles;

He will guide till the day is done.

There’s not a friend like the lowly Jesus,

No not one, no not one!

[Rev.Dr.டியூக் ஜெயராஜ், இக்கட்டுரையின் ஆசிரியர் – பயிற்சி பெற்ற வேளாண்மை பொறியாளர்(B.Tech from SHIATS, Allahabad,India) ஆவார். தன் படிப்பிற்கேற்ற வேலையைத் தொடராவிடினும், தனக்கு கிடைக்கும் ஓய்வு நேரங்களில் தனது வீட்டு பால்கனியில் சிறு செடிகளை வளர்ப்பதில் மிகுந்த ஆர்வம் கொண்டவர். அவர் ஒரு கிரிக்கெட் வர்ணனையாளராக இருந்திருக்க கூடும். ஆனால் அதைவிட இக்கால தலைமுறையினருக்கு வேதத்தின் உண்மைகளை கிரிக்கெட்-ன் சுவாரசியமான நிகழ்வுகள் மற்றும் சமகால சம்பவங்கள் மூலம் எடுத்துரைப்பதையே தெரிந்து கொண்டார். ஆண்டவரின் அழைப்பு அவரை உந்தித்தள்ளியதால், அதற்குக் கீழ்ப்படிந்து, “Grabbing the Google Generation from Gehenna Mission (G4 Mission)” என்னும் ஊழியத்தை ஆரம்பித்தார். இதற்கு முன்பாக ஒரு சர்வதேச வங்கியின் வாடிக்கையாளர் சேவை அதிகாரி/இளைஞர் போதகர்/வேதாகமக் கல்லூரி விரிவுரையாளர்/மிஷனரி/இளைஞர் பத்திரிகை ஆசிரியர் – இப்படி பல பணிகளை ஆற்றியவர். G4 Mission – ஒரு திருச்சபை அல்ல. மாறாக இது எல்லா கிறிஸ்தவப் பிரிவினருக்குமான ஊழியம் ஆகும். 2008ம் ஆண்டு முதல், இவ்வூழியத்தில் டியூக் முழுநேர போதகராக பணியாற்றி,தான் Southern  Asia Bible College, Bangalore-ல் இருந்து பெற்ற முறையான இறையியல் பயிற்சியை(M.Div & Doctor of Ministry) உபயோகப்படுத்துகிறார்.

Dale(16) & Datasha(12),  Duke யை தந்தை எனவும், Evangeline கணவராகவும் அழைக்கின்றனர். தன் குடும்பத்துடன் Hyderabad, India-வில் வசிக்கின்றார். டியூக் தனக்கு வரும் ஊழிய அழைப்புகளை ஏற்று, பல்வேறு நாடுகளில் ஊழியத்தை செய்துவருகிறார்(பங்களாதேஷ், சிங்கப்பூர், ஜெர்மனி, நேபால், ஐக்கிய அரபு நாடுகள்). இவைகளைக் கேட்டபின், உங்கள் ஆர்வம் தூண்டப்படுமாயின், நீங்கள் கீழ்காணும் இணையத்தள முகவரிகளை அணுகலாம். http://www.dukewords.com (இவரின் உரைகளை படிக்க), http://www.soundcloud.com/shoutaloud (ஆடியோ செய்திகளைக் கேட்க), http://www.youtube.com/visitduke (வீடியோ-க்களுக்கு).]